Władze

Zarząd PSG na kadencję 01.10.2019 – 30.09.2022:

Beata Kępińska – prezes
Marek Hajto – wiceprezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Bartłomiej Ciapała – skarbnik
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu
Józef Chowaniec – członek Zarządu


Komisja Rewizyjna PSG na kadencję 01.10.2019 – 30.09.2022:

Barbara Tomaszewska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Robert Skrzypczak – członek Komisji Rewizyjnej
Jan Soboń – członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Czerwińska – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kasztelewicz – członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie wspierający