Strona główna
Woda geotermalna zrównoważonym źródłem litu – nowe rozwiązanie z Niemiec

Woda geotermalna zrównoważonym źródłem litu – nowe rozwiązanie z Niemiec

źródło geotermalne - fot. B. Ciapała

Lit jest jednym z kluczowych pierwiastków dla nowoczesnych technologii, wykorzystywany powszechnie w akumulatorach. Od telefonów komórkowych, przez pojazdy elektryczne po przemysłowe magazyny energii elektrycznej – wszędzie wykorzystujemy komponenty zawierające lit. Pozyskiwany jest w niewielu miejscach na świecie w kopalniach powodujących znaczące straty w środowisku. Analizy przeprowadzone w Karlsruher Institut für Technologie pod kątem pozyskania litu z wód geotermalnych wskazują, że wykorzystanie tego składnika rozpuszczonego w wodach termalnych może zdywersyfikować dostawy i zmniejszyć koszty środowiskowe jakimi obciążone jest pozyskanie litu.

Jak stwierdzono, w Rowie Górnego Renu wody geotermalne mogą zawierać do 200 miligramów litu na litr. Choć nie jest to wysoka koncentracja, to jednak wykorzystanie tego potencjału w kontekście tysięcy litrów pompowanych każdej godziny w instalacjach geotermalnych może znacząco wpłynąć na podaż litu w Niemczech.

Naukowcy obecnie przygotowują się do komercjalizacji swojego rozwiązania we współpracy z dwoma przedsiębiorstwami. Pierwszym etapem będzie otworzenie prototypowej fabryki, której celem będzie wytworzenie kilku-kilkunastu kilogramów wodorotlenku lub węglanu litu. Jeśli produkcja testowa okaże się być sukcesem, powstanie przemysłowa jednostka zajmująca się ekstrakcją litu z wód geotermalnych. Jej zdolności produkcyjne szacowane są na kilkaset ton związków litu rocznie w każdej funkcjonującej ciepłowni geotermalnej.

Ogólne zasoby litu w Rowie Górnego Renu szacowane są na kilka tysięcy ton litu rocznie, choć to potencjał ograniczony rzeczywistym udostępnieniem wód geotermalnych.

Funkcjonują już obiekty, w których solanka geotermalna jest udostępniana jedynie na potrzeby produkcji litu, jednak zależy to od wielu czynników, głównie koncentracji pożądanego składnika.

Warto zwrócić uwagę na korzyści ekonomiczne płynące z eksploatacji składników zawartych w wodach geotermalnych – produkcja litu, wody pitnej czy koncentratów solanek może uzasadniać ekonomicznie funkcjonowanie ciepłowni geotermalnych, które byłyby nieopłacalne gdyby ich jedynym źródłem przychodów była jedynie sprzedaż ciepła.

Źródło: https://www.kit.edu/kit/english/pi_2020_054_new-process-enables-lithium-mining-in-germany.php

Fotografia: Bartłomiej Ciapała

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający