Strona główna
Współpraca międzynarodowa PSG

Współpraca międzynarodowa PSG

iga_logo
EGEC_logoPolskie Stowarzyszenie Geotermiczne nie tylko działa na poziomie krajowym, zrzeszając ekspertów oraz utrzymując kontakt z firmami i instytucjami związanymi z energią geotermalną, ale również działa w przestrzeni międzynarodowej.

Od 2007 roku jesteśmy członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej. PSG było reprezentowane w Zarządzie IGA trzech kadencji (2007-2010, 2013-2016 oraz 2016-2019). Dwukrotnie Prezes PSG brała udział w Komitetach Sterujących World Geothermal Congress w latach 2010 i 2015, zaś w latach 2010-2013 PSG było
reprezentowane w IGA ERB (europejska gałąź IGA). Współpracujemy z Europejską Radą Energii Geotermalnej (EGEC) od 2014 roku.

Członkowie wspierający