Strona główna
Współpraca międzynarodowa PSG

Współpraca międzynarodowa PSG

iga_logo
EGEC_logoPolskie Stowarzyszenie Geotermiczne nie tylko działa na poziomie krajowym, zrzeszając ekspertów oraz utrzymując kontakt z firmami i instytucjami związanymi z energią geotermalną w Polsce, ale również działa w przestrzeni międzynarodowej.

Od 2007 roku jesteśmy członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej. PSG było reprezentowane w Zarządzie IGA czterech kadencji (2007-2010, 2013-2016, 2016-2019 oraz bieżącej). Dwukrotnie Prezes PSG brała udział w Komitetach Sterujących World Geothermal Congress w latach 2010 i 2015, zaś w latach 2010-2013 PSG było
reprezentowane w IGA ERB (europejska gałąź IGA). Współpracujemy z Europejską Radą Energii Geotermalnej (EGEC) od 2014 roku.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający