Strona główna
Wybory w PSG

Wybory w PSG

owalne, pomarańczowo-złote logo Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego: litery PSG na tle nawiązującym do mapy świata otoczone nazwą Stowarzyszenia po polsku i angielsku

Po XIII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, 6 czerwca 2019 r. – Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 1.10.2019 – 30.09.2022

6 czerwca 2019 odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za 2018 r. W jego trakcie wybrano m.in. Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 1.10.2019 – 30.09.2022.

W toku głosowania wyłoniono członków organów statutowych Stowarzyszenia.

Zarząd PSG:
Beata Kępińska – prezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Marek Hajto – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Bartosz Ciapała – skarbnik
Józef Chowaniec – członek Zarządu
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Barbara Tomaszewska – przewodnicząca
Barbara Czerwińska
Aleksandra Kasztelewicz
Jan Soboń
Robert Skrzypczak

Członkowie wspierający