Strona główna
X Walne Zebranie

X Walne Zebranie

Szanowni Państwo – Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego uprzejmie zaprasza na X Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSG za 2015 r., które odbędzie się 17 czerwca 2015 r.

Początek – godz. 11 (I termin) lub w przypadku braku kworum – godz. 11.15 (II termin). Miejsce X Walnego Zebrania: AGH, pawilon A-0, sala 213, II p., Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Proponowany porządek obrad

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający