Strona główna
X Walne Zebranie

X Walne Zebranie

Szanowni Państwo – Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego uprzejmie zaprasza na X Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSG za 2015 r., które odbędzie się 17 czerwca 2015 r.

Początek – godz. 11 (I termin) lub w przypadku braku kworum – godz. 11.15 (II termin). Miejsce X Walnego Zebrania: AGH, pawilon A-0, sala 213, II p., Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Proponowany porządek obrad

Członkowie wspierający