Strona główna
XI Walne Zebranie Członków PSG

XI Walne Zebranie Członków PSG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że XI Walne Zebranie Członków PSG odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – sali 213 budynku A0 przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Zebranie odbędzie się o godz. 11.00 w I terminie, w razie braku quorum o godz. 11.30 w II terminie.
Szczegółowy program zebrania oraz sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną rozesłane w terminie późniejszym.

Zapraszamy Państwa do udziału w Zebraniu
Zarząd PSG

Członkowie wspierający