Strona główna
Zaskakujące rezultaty wiercenia w Sieradzu

Zaskakujące rezultaty wiercenia w Sieradzu

PSG News - Informacje o geotermii pozyskane przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Jak podają lokalne media, raport końcowy dotyczący kolejnego już w Polsce wiercenia za wodą geotermalną wykonanego w Sieradzu został przedłożony do stosownych urzędów.

Zawarte zostały w nim informacje o wynikach testów wykonanego odwiertu: niższa niż zakładano temperatura wynosząca 55°C (wobec przewidywanej 60°C) oraz dwa razy większa niż zakładano wydajność otworu – 250m3/h (przewidywano 125m3/h).

Wyniki te pozwalają z optymizmem spoglądać na powstanie kolejnej, nowoczesnej ciepłowni geotermalnej w Polsce. W Sieradzu rozważane jest połączenie kilku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji z gazu ziemnego w celu niezawodnego i pełnego zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w mieście. Będzie to miało duży wpływ na poprawę jakości powietrza i zmniejszy zależność miasta od zewnętrznych dostaw surowca.

Warto zwrócić uwagę na rozbieżności pomiędzy parametrami przewidywanymi i uzyskanymi. Choć na przestrzeni lat metody modelowania budowy geologicznej Ziemi znacząco się rozwinęły, nie pozostawia wątpliwości, że doskonałe przewidzenie wszystkich parametrów uzyskanych w nowo powstającym odwiercie geotermalnym nie jest możliwe. Polska może poszczycić się ośrodkami, które dysponują światowej klasy oprogramowaniem i ekspertami, jednak pełne przewidzenie warunków geotermalnych jest równie trudne, jak przygotowanie w pełni sprawdzalnej prognozy pogody.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający